کالای برق رشادت | نمایندگی سیماران اندیشه | الکتریکی اندیشه |کالای برق اندیشه | ارائه ضمانتنامه تعویض جهت کلیه کالاهای برقی


ارائه ضمانتنامه تعویض جهت کلیه کالاهای برقی


ارائه ضمانتنامه تعویض جهت کلیه کالاهای برقی

 

 

 کلیه لوازم الکتریکی و تجهیزات برقی ارائه شده در فروشگاه کالای برق رشادت دارای ضمانت نامه معتبر تعویض و یا تعمیر میباشد .

مشتریان گرامی ضمن خرید کالای خود حتما برگه ضمانت نامه ممهور به مهر فروشگاه را دریافت نمایند .

 فروشگاه کالای برق رشادت

02165525456           02165538881


برچسب ها:

02165525456 :: 02165538881